Blog

Bezpečnostně-Technické Kontroly v době nouzového stavu

Vážení zákazníci,
Dovolujeme si vám oznámit, že v souladu s prohlášením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. října 2020 ohledně provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK) dle §65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích během nouzového stavu a používání přístrojů bez platné BTK – nyní neprovádíme bezpečnostně-technické kontroly na místě, tedy v ordinacích či nemocnicích. S ohledem na vaše a naše zdraví se snažíme i touto cestou omezit šíření nemoci Covid-19. Nadále nám však můžete zasílat vaše elektrochirurgické přístroje na BTK prostřednictvím kurýrních dopravců. Nabízíme vám i možnost zprostředkování či zajištění těchto služeb.


Společnost Speciální Medicínská Technologie s.r.o., s ohledem na omezení šíření nákazy virem SARS-CoV-2, umožňuje použití přístrojů patřící do generické skupiny Elektrokoagulátor SMT i nad rámec vymezené platnosti BTK. Prohlášení je platné za předpokladu, že neuplynulo více jak 6 měsíců od konce platnosti BTK a přístroj nejeví žádné známky zhoršení svých vlastností. Před každým použitím je nezbytné provést vizuální kontrolu přístroje, dle návodu k použití. Samozřejmě vám rádi zodpovíme jakékoliv dotazy či nejasnosti na obvyklých mailových adresách či telefonních číslech – viz Náš tým.
Podrobnější informace naleznete na odkazech níže:

Odkaz: https://www.niszp.cz/cs/prohlaseni-k-provadeni-bezpecnostne-technickych-kontrol-btk-dle-ss65-zakona-2682014-sb-o-0
Odkaz: http://www.sukl.cz/prohlaseni-k-provadeni-bezpecnostne-technickych-kontrol-btk-1