SMT PIPE 1

Přečerpávací zařízení na kapalný dusík

PIPE 1 je přečerpávací zařízení pro pohotové a jednoduché
čerpání kapalného dusíku z Dewarových nádob řady
IKL, AKL a KL (i jiných Dewarových nádob se závitem
M 40 x 1,5). PIPE 1 se pomocí převlečné matice hermeticky
spojí s hrdlem Dewarovy nádoby. Regulační ventil v hlavici
zařízení udržuje v nádobě tlak 20 – 30 kPa, potřebný k
přečerpávání. Po stisknutí hlavice začne vytékat výtokovou
trubicí kapalný dusík. Po uvolnění hlavice se průtok zastaví.

Výhody
– snadná obsluha
– stálá a okamžitá pohotovost k přečerpávání
– snížení nebezpečí znečistění kapalného dusíku
vzdušnou vlhkostí
– vysoká bezpečnost a spolehlivost

Technické parametry

Rychlost výtoku kapalného dusíku 0,5 l/ min
Tlak v Dewarově nádobě 20 – 30 kPa
Bezpečnostní pojistka 50 kPa