Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.


obchod@smt-praha.com
+420 233 320 201  Chci být kontaktován


Moje nezávazná objednávka


Certifikace

Systém jakosti

Společnost Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. již několik let využívá řízený systém jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 13485:2016.


Značka shody

Všechna zařízení dodávaná společností Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. nesou značku shody CE 1014 podle Směrnice Rady Evropy 93/42 EHS a nařízení vlády 54/2015 Sb. a jsou pro ně vydána Prohlášení o shodě, která vám na požádání rádi poskytneme.

 

Certifikát volného prodeje

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) udělením tohoto certifikátu prohlašuje, že společnost Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. může volně obchodovat se všemi jejími zdravotnickými prostředky, které vyžadují ohlašovací povinnost. 

Dokumenty

CE (1MB 1022kB 716B)Stáhnout
ISO - Certifikát ISO 13485:2016 (103kB 121B)Stáhnout
Certifikát volného prodeje (4MB 214kB 839B)Stáhnout