Cryo-S Classic

Zařízení CRYO-S CLASSIC je určeno k lokálnímu, rychlému a efektivnímu zmrazení tkání pomocí široké škály kontaktních kryoaplikátorů a jedinečného sprejového kryoaplikátoru, který s kontinuálním nastavením chlazení umožňuje zmrazení velmi malých lézí (několik kubických milimetrů) i velmi velkých (několik desítek kubických centimetrů) přímým nastříkáním kapalného oxidu dusného na ošetřenou lézi. CRYO-S CLASSIC lze použít jak v operačních sálech, tak v malých ordinacích. Zařízení nevyžaduje žádné elektrické napájení. Všechny funkce přístroje jsou napájeny pneumaticky (z plynové láhve) nebo z baterie (časovač). Technické vlastnosti Žádná spotřeba elektřiny. Používá vestavěnou baterii. Pneumatický napájecí systém (plynová láhev). Chladicí médium: suboxid dusitý (N2O), nebo Oxid uhličitý (CO2) Efektivní a snadno použitelný a bezpečně skladovatelný (použité ocelové lahve). 10 l plynu je schopno obsloužit přibližně 60–70 pacientů. Plyn nám poskytuje nízké teploty až do – 89 ° C tím, že expanduje v kryoaplikátorech. Řízení a nastavení průtoku plynu (POUZE zařízení CRYO-S). Klíčový parametr definující účinnost kryoaplikátoru. Objem plynu protékajícího kryoaplikátorem se měří průtokoměrem. Objem průtoku označuje stav kryoprobe sondy zařízení. Optimální hodnota průtoku znamená, že postup zmrazování bude proveden efektivně. Regulace hodnoty průtoku na indikátoru a průtok plynu z výstupu zařízení je velmi důležitá pro udržení účinnosti postupu. Malé hodnoty na indikátoru průtoku znamenají, že kryoprobe je částečně uzavřená.